HMS

HMS

Filename

Risikovurdering: Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. 

Filename

Derfor legger vi i Lütken & Co alt til rette med link til Ecoonline, hvor det lett kan gjennomføres risikoanalyser i stoffkartoteket.

Gå til Ecoonline her: https://www.ecoonline.no/sok-sikkerhetsdatablad